Výzva pro Senát 2020

Vyzývám všechny senátory ze Senátu Parlamentu České Republiky k podpoře a realizaci této výzvy.

1. Zasaďme 10 stromů každý rok v obci nebo městě ve svém senátním obvodu během celého svého funkčního období.

2. Zapojme se do akce "Daruj každý rok 1 měsíční plat na dobročinné účely a pro potřebné".

3. Zrealizujme pro žáky základních a středních škol soutěž na podporu talentovaných žáků "Přírodovědné bádání na ZŠ a SŠ".

4. Podpořme vyplácení 13. důchodu každý rok pro seniory a hendikepované občany.

5. Zrealizujme pro žáky základních a středních škol soutěž "Učíme se podnikavosti".

6. Podpořme akci "Do každé obce rybník a výsadba smíšených lesů".

7. Nevykonávejme souběžně více placených funkcí politiků.

8. Zasaďme se o zálohování a zpětný výkup plastových obalů a plechovek od nápojů.

9. Důrazně odmítejme dvojí kvalitu potravin.

10. Usilujme o výstavbu nových bytů, sociálních bytů a domovů pro seniory.

11. Zrealizujme soutěž Senátorská trojčata: 
    1. pěveckou soutěž "Senátorský slavík"
    2. přehlidku divadelní tvorby "Divadlo nás inspiruje a baví"
    3. výtvarnou soutěž "Život kolem nás"

12. Podpořme projekt "Míčové hry do každé obce a města".

13. Zrealizujme soutěž z informatiky a robotiky, například "Tvorba multimediálních prezentací senátního obvodu".

14. Prosazujme ženám matkám dřívejší odchod do starobního důchodu.

15. Zapojme se do akce "Udělejme něco pro zdraví", kdy politik pro své zdraví měsíčně ujde, uběhne minimálně 10 km a uplave 500 m.