I. Desatero hlavních novinek pro občany:

1. Zajistím bezplatnou pomoc potřebným občanům v běžném životě a v krizovém období, např. zajištění nákupu základních potravin a léků, pomůcek a nouzový odvoz k lékaři.

2. Zřídím zdarma poradnu v senátním obvodu pro lidi s finančními problémy a s exekucemi.

3. Ženám matkám budu prosazovat dřívější odchod do starobního důchodu.

4. Založím „Sociální fond“ s transparentním účtem na financování mého volebního programu a potřeb občanů. Zavazuje se, že každý rok ve funkci vloží do tohoto fondu částku 170 000 Kč a celkem daruje za celé funkční období více než 1 milion Kč. Také vyhlásí akci pro všechny politiky na podporu tohoto fondu „Daruj jeden měsíční plat na dobrou věc a pro potřebné“.

5. Budu usilovat o vyplacení 13. důchodu každý rok pro seniory a hendikepované občany. Ročně jim bude vyplácen jeden důchod navíc, protože si zaslouží důstojný a spokojený život.

6. Uspořádám pro občany každý rok zdarma „senátorský krmáš“ spojený se zabíjačkou, ochutnávkou regionálních potravin a nápojů.

7. Mým cílem je vybudování nových bytů pro občany, sociálních bytů a výstavbu domovů pro seniory.

8. Budu požadovat, aby posudkoví lékaři nerozhodovali o nemocných na dálku od stolu bez vyšetření.

9. Zajistím zdarma doučování žáků základních a středních škol z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a přírodovědných předmětů.

10. Uhradím ze svého fondu roční poplatek za odvoz odpadu občanům s nejnižšími příjmy a důchody.

II. Další body programu kandidáta pro všechny občany v senátním obvodu:

11. Pomůžu řešit dobrovolným hasičům finanční a jejich další problémy.

12. Jednou z priorit senátora je zrušení zpoplatněné dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem.

13. Pod záštitou senátora budou realizovány každý rok tyto soutěže pro žáky základních a středních škol: 
    13.1 Pěvecká soutěž Senátorský slavík.
    13.2 Přehlídka divadelní tvorby Divadlo nás inspiruje a baví.
    13.3 Výtvarná soutěž Život kolem nás.
    13.4 Informatika a robotika pro studium a zábavu.

14. V rámci Sociálního fondu budu poskytovat nově příspěvek na elektrický invalidní vozík a příspěvek na pleny pro nejpotřebnější občany.

15. Vznikne a bude pracovat senátorské centrum pro zdravý životní styl, prevenci zhoubných nádorů a onkologických onemocnění. Senátor bude podporovat vznik národního programu boje proti rakovině.

16. Pod záštitou senátora bude připraveno a realizováno „Přírodovědné bádání na základní a střední škole“ pro podporu talentovaných žáků: 
    16.1 Badatelská fyzika.
    16.2 Badatelská chemie.
    16.3 Badatelský přírodopis.
    16.4 Environmentální bádání.

17. Připravím akci „se senátorem do lázní a k moři“ formou poukazů s příspěvkem na pobyt pro těžce nemocné děti a dospělé. Výběr proběhne na základě žádostí na tento léčebný pobyt.

18. Pravidelně zorganizujeme v senátním obvodu osobní „setkání senátora s občany u kávy se sladkou svačinkou nebo svařáčku“. Senátor bude preferovat pravidelný osobní kontakt s občany a chodit mezi lidi v místě jejich bydliště k tomu, aby zjistil, co je trápí a co je potřeba u nich zlepšit.

19. Senátorská kancelář bude zdarma poskytovat právní poradenství občanům, např. v oblasti sociální problematiky a zanedbání zdravotní péče.

20. Senátor bude prosazovat zálohování PET lahví včetně plechovek od nápojů a piva.

21. V rámci rozvoje počítačové, finanční a jazykové gramotnosti bude senátor zdarma organizovat kurzy pro zájemce z řad dětí, studentů, seniorů a všech občanů.

22. Pod záštitou senátora proběhnou sportovní hry pro občany všech věkových kategorií na podporu jejich pohybových aktivit. Zorganizujeme hry např. ve stolním tenise, nohejbale a šachu.

23. Senátor zřídí poradenské a vzdělávací centrum pro výběr povolání, rekvalifikaci, pracovní příležitosti a podnikavost v jeho senátním obvodu. Zrealizuje soutěž pro žáky ZŠ a SŠ se zaměřením na podnikavost.

24. Senátor odmítá dvojí kvalitu potravin a bude řešit jejich nápravu.

25. Podpořím vybudování rybníku v každé obci a výsadbu smíšených lesů.