Priority práce v Senátu

1. Ochrana životního prostředí, zdravé životní prostředí a zdravý životní styl, kvalita potravin, klimatické změny, ochrana vod, zadržování vody v krajině a řešení sucha.

2. Současný stav a rozvoj našeho regionu, např. kvalita života, bezpečný region, problematika exekucí, možnosti pracovního uplatnění a podpora zaměstnanosti, inovace a podnikavost.

3. Zdravotní a sociální politika, problematika financování a úroveň zdravotních i sociálních služeb, prevence nemocí a boj proti rakovině.

4. Rodinná politika, rodina jako základní buňka společnosti, využití volného času dětí a jejich rodičů, podpora volnočasových a sportovních aktivit občanů všech věkových kategorií.

5. Problematika vědy a školství, vzdělávání a úroveň školství, priority školství a kvalitní škola.

6. Zlepšování životní úrovně všech občanů, rodin, seniorů a hendikepovaných občanů.

7. Podpora rozvoje měst a obcí, projekty EU, cestovní ruch, bytová politika, dostupné a sociální bydlení, problematika dobrovolných hasičů.

8. Vybudování kvalitní dopravní infrastruktury a dálniční sítě.

9. Řešení aktuálních problémů občanů, obcí a měst v senátním obvodu.